Wie zijn we?

KCV Jongeren is de jeugdwerking van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, een door de bisschoppen erkende vernieuwingsbeweging binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Als katholieke jeugdwerking willen we het evangelie naar jonge mensen brengen. Hierbij stellen we ons in de eerste plaats ten dienste van de lokale kerk.

We geloven:

  • dat elke mens geroepen is door God om een persoonlijke relatie met Hem te hebben, en om mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk van liefde op aarde.
  • in de openbaring doorheen de Bijbel en de traditie dat het christelijk geloof bron, weg en doel is van het persoonlijk en collectief geluk.
  • dat iedere gelovige geroepen is tot verkondiging, gemeenschap en dienstbaarheid.

Meer info: www.kcvjongeren.be

 

KCVjongeren01_xl